Budapest Pestszentlőrinc

altitudine: 139 metri s.l.m.
codice WMO: 12843
rete: OMSZ – Országos Meteorológiai Szolgálat

 

Record mensili dal 1951

GENNAIO: +17,7 °C il 29/01/2002; -23,6 °C il 28/01/1954

FEBBRAIO: +19,9 °C il 28/02/2019; -21,0 °C il 17/02/1956

MARZO: +25,0 °C il 22/03/1974; -14,8 °C il 04/03/1987

APRILE: +30,7 °C il 30/04/2012; -3,6 °C il 09/04/2003

MAGGIO: +33,5 °C il 29/05/2005; 0,0 °C il 13/05/1978

GIUGNO: +37,4 °C il 24/06/2021; +3,9 °C il 01/06/1997

LUGLIO: +40,7 °C il 20/07/2007; +5,9 °C il 02/07/1960

AGOSTO: +39,4 °C il 14/08/2003 e l’08/08/2013; +5,4 °C il 18/08/1954

SETTEMBRE: +34,4 °C il 07/09/2008; 0,0 °C il 30/09/1970 e il 29/09/1977

OTTOBRE: +28,0 °C l’08/10/2009; -6,5 °C il 30/10/1997

NOVEMBRE: +22,1 °C il 05/11/1963; -16,4 °C il 24/11/1988

DICEMBRE: +19,3 °C il 17/12/1989; -20,0 °C il 18/12/1963

ANNO: +40,7 °C il 20/07/2007; -23,6 °C il 28/01/1954

© 2013 All rights reserved.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento